TCA Broker

Ubezpiecz się online!

To ubezpieczenie odpowiada na najważniejsze
potrzeby studentów Twojej uczelni:
/ kompleksowa ochrona
/ niskie składki
/ szeroki zakres ochrony
Ubezpiecz się

Przygotowaliśmy 4 pakiety,
który wybierasz?

/ Jestem studentem kierunku medycznego
i potrzebuję rozszerzonej ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 75 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  leczenia po ekspozycji
  / suma ubezpieczenia
  31 000 PLN
  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 101 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak: koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  leczenia po ekspozycji
  / suma ubezpieczenia
  31 000 PLN

  oc w życiu prywatnym
  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich
  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN
  Więcej
/ Jestem studentem kierunku innego niż medyczny
i wystarczy mi podstawowy zakres ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 49 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi: świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 57 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe,
  w których mamy między innymi:
  świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne
  oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem
  o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN oc w życiu prywatnym

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  20 000 PLN
  Więcej