TCA Broker

Ubezpiecz się online!

To ubezpieczenie odpowiada na najważniejsze
potrzeby studentów Twojej uczelni:
/ kompleksowa ochrona
/ niskie składki
/ szeroki zakres ochrony
Ubezpiecz się

Przygotowaliśmy 4 pakiety,
który wybierasz?

/ Jestem studentem kierunku medycznego
i potrzebuję rozszerzonej ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 75 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:

  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne / suma ubezpieczenia 50 000 PLN leczenia po ekspozycji / suma ubezpieczenia 31 000 PLN
  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 101 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:

  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak: koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich / suma ubezpieczenia 50 000 PLN leczenia po ekspozycji / suma ubezpieczenia 31 000 PLN oc w życiu prywatnym / suma ubezpieczenia 50 000 PLN oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich / suma ubezpieczenia 50 000 PLN
  Więcej
/ Jestem studentem kierunku innego niż medyczny
i wystarczy mi podstawowy zakres ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 49 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:

  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi: świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne / suma ubezpieczenia 50 000 PLN
  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 30.09.2023r. / 57 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:

  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi: świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich / suma ubezpieczenia 50 000 PLN oc w życiu prywatnym / suma ubezpieczenia 50 000 PLN oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich / suma ubezpieczenia 20 000 PLN
  Więcej